Amgros – regionernes lægemiddelorganisation

En løsning med
noget bag ørerne

Når talen falder på at bygge ét samlet system, der kan håndtere alle facetter omkring udlevering af gratis høreapparater til landets borgere med nedsat hørelse, og deadline kun er tre måneder, ja så er det ikke så mærkeligt, at vi spidser ørerne og virkeligt hører godt efter.
Selv den mindste mislyd i processen ville betyde forsinkelser og afstedkomme stor gene for de mange borgere med nedsat hørelse, hvis livskvalitet i den grad afhænger af, om de har noget bag øret eller ej!
Vi nåede naturligvis i mål inden deadline og det gav genlyd i alle landets kommuner og hos de tusinder af brugere, der fik ny lyd i ørerne uden forsinkelse.

 

 

 

Amgros udfordringer

Som konsekvens af strukturreformen, hvor 14 amter blev til 5 regioner og 273 kommuner blev sammenlagt til 98, skulle kommunerne overtage betalingen af de høreapparater, som borgerne gratis får udleveret fra de offentlige høreklinikker. Amgros fik derfor til opgave at udvikle et system, der kunne håndtere indkøb, udlevering og betaling af høreapparater. “Trods en tidsfrist på kun godt tre måneder, lykkedes det over al forventning”, fortæller Anette Dyhrberg. “Det var en svær opgave, hvor der skulle udveksles data på kryds og tværs mellem fire forskellige parter, og vi havde en ekstrem kort tidsfrist. Men Navtilus nåede det, og vi kom i luften til tiden, takket være en flot indsats fra deres side og et virkeligt godt samarbejde”.

Læs hele artiklen her