Håndtering af eksterne lagre, sevicelagre eller mobile lagre

Overblik over antal og værdi på materialer i servicebiler, i skurvogne eller på byggepladsen, små eksterne lagre eller konsignationslagre hos dine kunder kan være svært at opretholde. Med en tilpasning i NAV sikre du at du kan leverer en præcis opgørelse af dit samlede lager. Samtidig mindskes risikoen for svind/tyveri fra sådanne eksterne lagre.