Håndtering af faste gentagelsesrekvisitioner

Værktøj der effektiviserer, når samme kunde …