Vælg katagori eller brug søgefunktion

Online medicinbestilling (webshop/admin modul) på sygehusene. Stamdata fra NAV igennem XML. Ordre retur fra web via ODBC
Se projekt
Er din virksomhed opdelt i en række profitcentre, kan dette løsning hjælpe med at sælge og købe varer på tværs af regnskaber og bevare overbilkket over lagerbeholdningen på tværs af regnskaber.
Se projekt
Løsning er udarbejdet til transportørerne, der gør det muligt at sende transport tilmeldinger ud pr. e-mail, så transportøren ved nøjagtigt, hvad der skal hentes, hvornår og hvor varen skal hen.
Se projekt
Løsning er udarbejdet til håndtering af lager på tværs af profitcentre, således at en effektiv lagerstyring kan varetages og lagerbeholdningen holdes nede.
Se projekt
Styring af processerne omkring forarbejdtning af råvarer.
Se projekt
Produktionsstyring med forbedret mulighed for overvågning af forbrug, optimering af materialeforbrug og løbende at kunne tilpasse produktionsmetoderne og -processerne, så de afspejler skiftende krav fra kunder.
Se projekt
Hvor der opereres med mobile eksterne varelagre, som fx konsignationslager hos kunder, vækseskabe på sengeafsnit, varelager i servicebiler m.v. hjælper dette værktøj med at genopfylde lageret.
Se projekt
Værktøj der effektiviserer, når samme kunde …
Se projekt
Funktionalitet til håndtering af hasteordre, hvor disse ordre skal ekspederes før almindelige ordre.
Se projekt
Kvalitetshåndbog til håndtering af udvikling i henhold til GAMP5, hvor der stilles krav om dette.
Se projekt
Effektivisering af plukkeprocessen samt opnå en større sikkerhed.
Se projekt
Effektiv pluk af ordre fra lageret via en integreret håndhold terminalløsning.
Se projekt
Optimering af lageret.
Se projekt
Et indlysende værktøj for modtagestationer og affaldsselskaber, der håndterer farligt affald.
Se projekt
Integration til vægte i produktioner.
Se projekt
Fuld varesporing på lageret.
Se projekt
Elektronisk pluk via stregkoder minimerer fejlpluk på lageret.
Se projekt
Elektronisk pluk integreret med plukkevogn.
Se projekt
Integration til elektronisk patient journaler.
Se projekt
Håndtering af patientkritisk information.
Se projekt
Online bestilling direkte fra sygehusafsnit. Din kunde indtaster ordren i stedet for din virksomhed.
Se projekt
Medicinalvarer prisjusteret hver 14. dag. Løsningen her sikre, at denne prisjustering ikke skal varetages manuelt, og øger derfor sikkerheden i forbindelse hermed.
Se projekt
Direktion og bestyrelse sætter større og større krav til rapporteringen. Et BI (Business intelligent værktøj) kan analysere data fradit NAV der sikre den nødvendige rapportering.
Se projekt
Lageroptimering via fast eller flydende placering af varer på lageret, giver flere hyldemetre, idet midlertidig ubrugt lagerkapacitet udnyttes.
Se projekt
Integration til dispenseringsmaskine, der opbevarer større partier af forskellige varer og ved ordre pakker i kundespecifikke portioner.
Se projekt
Udløbskontrol ved varemodtagelsen, således at det sikres, at varelageret har så lang en holdbarhed som muligt.
Se projekt
Håndtering af lot- og seriestyring af varer på lager, således at sporing af varer er intakt for reduktion af spild på lager.
Se projekt
Hurtigere ekspedition og forbedret arbejdsgang ved aflæsning af brovægte med intelligent vejeprogram. Få rationaliseret vejeopgaven - slip for at gå ind i bygningen for at aflæse vægten på dit gods. En løsning med truckmonterede trådløse terminaler er ofte med til at øge effektiviteten og forbedre arbejdsgangene. Du undgår papirfejl ved at skulle notere og der undgås fejl, når administrationen skal indtaste dine vejedata. Der er fuld integration mellem vægt, vejeprogram, økonomisystem og eksterne interessenter. Se eksempelvis på en skærm i trucken og få øjeblikkelig registreret dine vejedata ved enkelt klik i vejeprogram. Løsningen understøtter udvælgelse af korrekt vejebilag vha. stregkodelæsning. På det overskuelige vejebillede registreres også hvem, der har vejet, hvornår godset er vejet og hvilken lastbil, der har transporteret både ind- og udgående gods. Dette gør Jer i stand til at lave diverse rapporter, sorteret efter adskillige parametre, såsom modtagere, afsendere, levr. nr., bil nr., tidsperioder, varetyper.
Se projekt
Navtilus Webportal fungerer som en indgang til en række vigtige funktioner og ressourcer for modtagestationen samt dennes kunder. Kunden kan selv oprette deklarationer direkte via web, og på denne måde gøre modtagestationen opmærksom på, at de ønsker at få noget leveret eller hentet. Modtagestationen kan indlæse alle ordrer på en gang, og på den måde samle opgaverne i stedet for at fordele dem over hele dagen. Navtilus Webportal er smart fordi løsningen tilbyder kunden selv at kunne afgive bestillingerne, og kunden får mulighed for at følge status på ordren og efterfølgende at trække statistik.
Se projekt
Effektiv mobil løsning til udførelse af servicebesøg og tilsyn. Med løsningen er det slut med dobbeltregistrering og fejlindtastning af udført arbejde. Desuden er der mulighed for dokumentation af udført tid og sted. Kloaksystemer herunder også sandfang og olie-/ benzinudskillere på bl.a. tankstationer, hos bilforhandlere, asfalts virksomheder og mange andre, skal periodisk tømmes, efterses og vedligeholdes. Denne løsning henvender sig til vognmanden, kloak- og industriservice virksomheden eller affaldsselskabet, der har brug for registrering af udførte ydelser samt af hvem, hvor og hvornår og ikke mindst dokumentation af dette med underskrift samt GPS koordinater for udførelsesplacering.
Se projekt
Få hurtig og nem styring af dine varer ved hjælp af labels med farvekoder samt mulighed for selv at bestemme i hvilken rækkefølge du vil printe. Desuden er label-/etiketpapir billigere pr. udskrift end de traditionelle etiketter i faste standards formater.
Se projekt
Undgå registreringsfejl ved udlevering og modtagelse af alle typer varer eller enheder som lånes/lejes ud, ved hjælp af stregkodelæsning. Du undgår fejlindtastninger, da du scanner stregkoden på containeren og på ordredokumentet - de rigtige enheder kommer ud og det bliver samtidig nemmere at pakke bilen. Når du har scannet den enhed, du henter og derefter sætter din scanner i dock, så indlæses data fra stregkoden i NAV. Det kan straks ses på kontoret, at enheden nu er på lageret igen – klar til udlejning.
Se projekt
Når kunder og leverandør selv kan finde ønsket information på nettet sparer det tid hos dit administrative personale. Samtidig opleves det af kunder og leverandører som en rigtig god service at muligheden findes og at de dermed selv kan finde nødvendige data, når det passer dem
Se projekt
Minimer den manuelle behandling af alle fakturaer i NAV. Det offentlige afviser allerede i dag at modtage papirfakturaer, og mange private virksomheder er gået over til elektronisk fakturering. En gevinst, der sparer både tid og penge for begge parter. Navtilus har lavet en udvidelse til standard OIOUBL i NAV. Dette gør at standard funktionalitet til afsendelse af elektroniske fakturaer er mere brugbar.
Se projekt
Hurtigt overblik over din virksomheds kunderelaterede aftaler eller kontrakter. Et indlysende værktøj for affaldsselskaber, vognmænd, VVS branchen, dyrlæger, inspektører, servicevirksomheder som vinduespudsere og planteservice eller andre med regelmæssige kundebesøg eller abonnementer. Navtilus Aftalestyring er udviklet til at strukturere tilbagevendende opgaver samt styring af de relaterede arbejdsgange og den praktiske udførelse. Mange virksomheder bruger mange kræfter på at huske, koordinere og organisere kunderelaterede opgaver, der i praksis er rutinemæssige og går igen efter et fastlagt mønster uge efter uge – eller måned efter måned. Mange faste aftaler organiseres i regneark, pr. mail, telefon eller måske ligefrem gule huske lapper med risiko for, at noget bliver glemt, eller opgaven bliver udført ustruktureret og irrationelt. Navtilus Aftalestyring kobler kundeopgaver sammen med kunden, opgavetypen, leveringsadressen, kundekontrakter, vareforbrug og kalenderen og giver et hurtigt overblik over kundeopgaverne, udførelsesdatoer samt fornyelsesdato. Opgaveplanen sikrer, at aftalerne udføres til aftalt tid, og at alle arbejdsgange huskes – og ikke mindst at kunden nemt faktureres for udført arbejde.
Se projekt
Hurtig og nem styring af udlejningsmateriel, udlejningsperioder og fakturering. Når antallet af udlejningsmateriel bliver større, stiger behovet for en bedre styring. Navtilus Udlejning giver dig et overblik og information over udlejningsmateriel, samt status på, hvornår materiellet er ledigt til genudlejning. Via gruppekategorier tildeles faktureringsprincipper for materiellet, således at faktureringen til kunden foretages let og simpelt. Navtilus Udlejning afskaffer situationen, hvor information om materiellet alene er samlet hos én nøgleperson. Udlejningsmodulet giver fleksibilitet i forhold til adgangen til information om materiellet. Navtilus Udlejning giver mulighed for adgang til statistik på materiellet samt giver hurtigt et overblik over alternativer, hvis det pågældende materiel er udlejet.
Se projekt
Hurtig og nem styring af udlejningsmateriel, udlejningsperioder og fakturering. Når antallet af udlejningsmateriel bliver større, stiger behovet for en bedre styring. Navtilus Udlejning giver dig et overblik og information over udlejningsmateriel, samt status på, hvornår materiellet er ledigt til genudlejning. Via gruppekategorier tildeles faktureringsprincipper for materiellet, således at faktureringen til kunden foretages let og simpelt. Navtilus Udlejning afskaffer situationen, hvor information om materiellet alene er samlet hos én nøgleperson. Udlejningsmodulet giver fleksibilitet i forhold til adgangen til information om materiellet. Navtilus Udlejning giver mulighed for adgang til statistik på materiellet samt giver hurtigt et overblik over alternativer, hvis det pågældende materiel er udlejet.
Se projekt
Returneringer af medicinalvarer kræver, at varer overføres til karantæne, før særligt tjek er varetaget.
Se projekt
Kunder kan sætte krav om, at en varer skal have en bestemt holbarhed, når de modtager en varer. En tilpasning af dette i NAV sikre, at lageret plukker varer, der har den korrekte holbarhed.
Se projekt
Medicinalvarer prisjusteret hver 14. dag. Løsningen her sikre, at denne prisjustering ikke skal varetages manuelt, og øger derfor sikkerheden i forbindelse hermed.
Se projekt
Håndtering af varer med udløb for optimering af lager og reduktion af spild på lager. Pluk efter udløb sikrer, at de ældste varer sælges først og dermed en optimering af flowet for lagervarer.
Se projekt
Spar administrativ arbejde på indtastning af salgsordre eller tilbud i NAV. Få dine kunder til at gøre arbejdet. Kunden går på dit internettet og vælger selv, hvilke varer de har brug for, hvorefter dette automatisk genererer et tilbud eller en salgsordre til validering i NAV. Dine kunder får samtidig mulighed for at se hele dit sortiment.
Se projekt
Overblik over antal og værdi på materialer i servicebiler, i skurvogne eller på byggepladsen, små eksterne lagre eller konsignationslagre hos dine kunder kan være svært at opretholde. Med en tilpasning i NAV sikre du at du kan leverer en præcis opgørelse af dit samlede lager. Samtidig mindskes risikoen for svind/tyveri fra sådanne eksterne lagre.
Se projekt
Har du flere forskellige systemer, hvor output fra et system bruges i et andet system, vil en automatisering af dataudtræk fra NAV til et eksterne system kunne sparer dig for administrative ressourcer. Samtidig sikres en højere kvalitet, idet menneskelige fejlindtastninger undgås. Fx EPJ. Prisme, Naviline, og Opus.
Se projekt
Hurtigt overblik over din virksomheds kunderelaterede aftaler eller kontrakter. Et indlysende værktøj for affaldsselskaber, vognmænd, VVS branchen, dyrlæger, inspektører, servicevirksomheder som vinduespudsere og planteservice eller andre med regelmæssige kundebesøg eller abonnementer.

Navtilus Aftalestyring er udviklet til at strukturere tilbagevendende opgaver samt styring af de relaterede arbejdsgange og den praktiske udførelse. Mange virksomheder bruger mange kræfter på at huske, koordinere og organisere kunderelaterede opgaver, der i praksis er rutinemæssige og går igen efter et fastlagt mønster uge efter uge – eller måned efter måned. Mange faste aftaler organiseres i regneark, pr. mail, telefon eller måske ligefrem gule huske lapper med risiko for, at noget bliver glemt, eller opgaven bliver udført ustruktureret og irrationelt.

Navtilus Aftalestyring kobler kundeopgaver sammen med kunden, opgavetypen, leveringsadressen, kundekontrakter, vareforbrug og kalenderen og giver et hurtigt overblik over kundeopgaverne, udførelsesdatoer samt fornyelsesdato. Opgaveplanen sikrer, at aftalerne udføres til aftalt tid, og at alle arbejdsgange huskes – og ikke mindst at kunden nemt faktureres for udført arbejde.  

Se projekt
Automatiske lagerreoler er pladsbesparende på lageret. Særligt mindre varer er der rigtig godt styr på i kasserne i lagerreolen. Lagerreolen giver samtidig et hurtigere pluk og du sparer dermed lagerressourcer. Lagerreoler og lagermasiner effektiviserer pluk af særligt mindre varer og giver flere hyldemeter, hvor lageretkapaciteten er knap.
Se projekt
Er din virksomhed en del af en større virksomhed, hvor der stilles krav om, at du skal indrapportere data til moderselskabets økonomisystem fx Prisme, SAP eller lign, vil en automatisering af disse udlæsninger kunne spare både dit bogholderi samt moderselskabets bogholderi for tid. Samtidig reduceres risiko for menneskelige fejlindtastninger. Fx udlæsning til økonomisystmet Prisme.
Se projekt

Vend udfordringer til styrker

På hvilke områder er du udfordret i den daglige drift af din virksomhed? Er du ajour med de muligheder, der er for at it-automatisere arbejdsgange og/eller udnytte oversete funktioner og tilbygningsmuligheder i det system, du allerede bruger? Hvis ikke, er du meget velkommen til at ringe på +45 7025 2555 for en helt uforpligtende snak om at vende udfordringer til styrker. Ovenfor har vi kategoriseret et udpluk af de utallige udfordringer, vi har løst for vores kunder.

Brug det som idékatalog… måske sidder du med samme udfordring i din virksomhed?. Klik på en kategori for en kort beskrivelse af specifikke udfordringer. Finder du ingen sammenfald med problematikker i din virksomhed, har vi 24 års erfaring med at skræddersy løsninger til selv de mest genstridige udfordringer.

Udløbskontrol ved varemodtagelsen, således at det sikres, at varelageret har så lang en holdbarhed som muligt....

A

Funktionalitet til håndtering af hasteordre, hvor disse ordre skal ekspederes før almindelige ordre....

P

Produktionsstyring med forbedret mulighed for overvågning af forbrug, optimering af materialeforbrug og løbende at kunne tilpass...

Modtag vores nyhedsbrev

Prøv igen