Vi scorer ved at stå solidt skulder ved skulder
og 
til tider improvisere bolden i mål

 

SCRUM er en forkortelse af rugby-udtrykket “scrummage”. Det bruges om den metode, der anvendes, når spillet er gået i stå og skal igangsættes igen. Angrebsspillere fra begge hold samler sig i en meget tæt rundkreds, klynge, med arme og skuldre låst omkring hinanden, så kun benene er fri til bevægelse. Ind mellem klyngens ben kastes nu bolden, og det er hvert holds opgave hurtigst muligt at få tag i den og sprinte den videre ned ad modstanderens banehalvdel og forhåbentligt score mål.

Ikke ulig rugby, så beskriver SCRUM, for et udviklingsteam, den daglige situation, hvor holdets deltagere samles skulder ved skulder for at løse eventuelle udfordringer, vende nye strategier og i fællesskab planlægge det næste “sprint” ned af banen. Det overordnede mål er altid for øje, men vejen dertil fuld af improvisation. I vores verden er SCRUM princippet om selvorganiserende udviklingsteams, der er fokuseret på at levere den højest mulige forretningsværdi på kortest mulig tid. Så enkelt er det.

I stedet for langstrakte udviklingsforløb deler vi dem op i “sprints” af kun 2-4 ugers varighed. Hvert sprint afsluttes med en demonstration af den nyudviklede funktionalitet, som du efterfølgende kan tage i brug. Efter endt demonstration planlægges næste sprint ved at udvælge de nye ønsker og krav, som du prioriterer højest, typisk baseret på den værdi, det giver din for­retning.

Det gør det muligt for os løbende at tilpasse udviklingen af din NAV-løsning. Det være sig til dine medarbejderes nye behov, kundernes efterspørgsel efter nye produkter og servicer, brugernes ændrer adfærd, lovmæssige eller juridiske æn­dringer, eller fordi nye forretningsmuligheder opstår, som du ønsker at forfølge. Verden er foranderlig, og derfor er vores udvik­lingsmodel det også. Undersøgelser viser, at helt op til 64 % af funktionaliteten i software kun sjældent – eller aldrig – benyttes. Forklaringen er sim­pel og skyldes, at traditionelle udviklingsmetoder kræver, at brugerne er omhyggelige med at få alle krav og ønsker til løsnin­gen med, da det som oftest er deres eneste chance. Derfor introduceres og udvikles en masse funktionalitet, som er “rar at have, hvis nu…”, men i realiteten sjældent eller aldrig bliver benyttet.

Kontakt Navtilus i dag, så er du i gang med dit projekt i morgen, og allerede om 2-4 uger har du det første brugbare element til din løsning.

 

 

K

Kvalitetshåndbog til håndtering af udvikling i henhold til GAMP5, hvor der stilles krav om dette....

A

Direktion og bestyrelse sætter større og større krav til rapporteringen. Et BI (Business intelligent værktøj) kan analysere d...

A

Hurtigt overblik over din virksomheds kunderelaterede aftaler eller kontrakter. Et indlysende værktøj for affaldsselskaber, vog...

Modtag vores nyhedsbrev

Prøv igen