Integration af vægte til NAV

Hurtigere ekspedition og forbedret arbejdsgang ved aflæsning af brovægte med intelligent vejeprogram.

Få rationaliseret vejeopgaven – slip for at gå ind i bygningen for at aflæse vægten på dit gods. En løsning med truckmonterede trådløse terminaler er ofte med til at øge effektiviteten og forbedre arbejdsgangene. Du undgår papirfejl ved at skulle notere og der undgås fejl, når administrationen skal indtaste dine vejedata.

Der er fuld integration mellem vægt, vejeprogram, økonomisystem og eksterne interessenter. Se eksempelvis på en skærm i trucken og få øjeblikkelig registreret dine vejedata ved enkelt klik i vejeprogram. Løsningen understøtter udvælgelse af korrekt vejebilag vha. stregkodelæsning. På det overskuelige vejebillede registreres også hvem, der har vejet, hvornår godset er vejet og hvilken lastbil, der har transporteret både ind- og udgående gods. Dette gør Jer i stand til at lave diverse rapporter, sorteret efter adskillige parametre, såsom modtagere, afsendere, levr. nr., bil nr., tidsperioder, varetyper.