Navision udlæsninger til andre økonomisystemer

Er din virksomhed en del af en større virksomhed, hvor der stilles krav om, at du skal indrapportere data til moderselskabets økonomisystem fx Prisme, SAP eller lign, vil en automatisering af disse udlæsninger kunne spare både dit bogholderi samt moderselskabets bogholderi for tid.

Samtidig reduceres risiko for menneskelige fejlindtastninger. Fx udlæsning til økonomisystmet Prisme.