Ingenica

Det engelske hospitalsvæsen har været under kniven

Storbritanniens hospitalsvæsen er et verdens største. Knap 1,6 millioner mennesker er beskæftiget i NHS (National Health Service) som sørger for gratis pleje og behandling af alle syge borgere.
Den voluminøse offentlige sygehussektor har gennem årene været genstand for voldsom kritik på grund af manglende kontrol med omkostninger og medfølgende budgetoverskridelser. Ineffektiv og særlig mangelfuld lagerstyring er identificeret som en af årsagerne til at sundhedssektoren har taget på i vægt.
Den udfordring giver nu grobund for den hastigt voksende engelske IT-virksomhed Ingenica Solutions, som arbejder tæt sammen med det danske udviklingshus Navtilus. Hospitalsvæsenet har fået en fedmeoperation og helt nye redskaber, der kan lettere den påbegyndte livsstilændring, så kalorierne i fremtiden bliver bedre fordelt.

Ingenicas udfordringer

David Ford, CEO og medstifter af Ingenica Solutions, har førstehåndskendskab til udfordringerne i Storbritanniens sygehusvæsen. Med en fortid som leverandør af medicinsk udstyr, efterfulgt af en årrække som konsulent for de engelske sundhedsmyndigheder, konstaterede han ved selvsyn, at utidssvarende IT-systemer var en af grundene til de konstante problemer.

Manglende kommunikation mellem indkøb, lager og forbrug gjorde det umuligt at vurdere det reelle behov for blandt andet operationsudstyr i forhold til antal operationer, og optimal udnyttelse af sengeafsnit kontra antallet af patienter. Forretningsideen om et fleksibelt lagerstyringssystem skræddersyet til hospitalssektoren blev skitseret i 2012. David Ford kiggede straks mod det kontinentale Europa for at finde de bedste folk til at tage visionen videre. Softwareudviklere med de rette kompetencer, og ikke mindst erfaring med Microsoft Dynamics NAV, er nemlig en mangelvare i Storbritannien.

Læs hele artiklen her