2care4

KUNDECASE

2care4 så dagens lys i 2005. Siden da har de opbygget en solid erfaring ift. parallelimport af medicinalprodukter. 2care4 gruppen har fokuseret på det nordiske og tyske farmaceutiske marked indenfor parallelimport af human medicin. I stræben efter et godt arbejdsmiljø og konstant fokus på relationer og dedikation, er gruppen vokset til at beskæftige mere end 300 mennesker fordelt i Europa.

2care4 har været forud for deres tid ved at gå fra fysisk til digital opbevaring, signering og logning af bilag samt dokumentation.

Et ønske om, at manuelt papirarbejde skulle digitaliseres

For 2care4 var ønsket, at Navtilus kunne hjælpe med, at alt papir og manuelt arbejde skulle mindskes, samt dokumentation af lægemidler skulle være elektronisk. Derudover skulle arbejdsgangen være smartere, og optimeres for at spare tid og mindske tastefejl.

Virksomheden opkøber medicin på verdensmarkedet, og importerer det til Danmark. Her opkøber de store mængder af partier fra forskellige lande, som hver især har pakket deres medicin forskelligt. Disse indpakninger skal ompakkes; æsker, indlægningssedler osv., skal laves om, så det passer til designet i Danmark. Denne proces bærer præg af meget dokumentationsarbejde i forbindelse med logføring, signering og diverse regler virksomheden skal overholde indenfor denne branche. Derfor var visionen for 2care4, at alt skulle digitaliseres.

Nye krav

I 2019 kom der nye krav i forbindelse med mærkning af lægemidler, hvor medicinen skal udstyres med en unik stregkode med oplysninger om produktet, samt et serienummer. Der stilles altså højere krav om digitalisering i medicinverdenen, da produkter skal kunne findes i en database, hvor man derigennem kan læse mere om produktet. Ligeledes et skridt på vejen mod et mere digitaliseret system.

Gør returvarer mere håndgribelige

2care4 leverer produkter til apoteker rundt omkring i Danmark. Afhængig af pris, vælges en leverandør for en periode. Hvis ikke alle deres produkter er solgt indenfor den periode, hvor apoteket har valgt dem som partner, bliver produkterne returneret til 2care4. Her har Navtilus ligeledes optimeret processen, så returvarer også kommer elektronisk ind i deres system. Medarbejderne sparer derfor tid og ressourcer ved at bruge de digitale hjælpemidler, fremfor at indtaste returvarer manuelt.

FAKTA

Hvad var den primære funktion?

Navtilus udviklede en funktion i NAV, der fungerer som en form for ompakningsforeskrift: SUB, som fortæller nøjagtigt, hvordan processen skal foregå når medicinen bliver ompakket. Denne funktion fungerer bl.a. ligesom dokument indscannings modulet – Document Capture, hvor man kan indscanne dokumenter gennem billeder og andre filer, fremfor at opbevare dem i fysisk papirform. Derudover kan funktionen gøre, at en Qualified Person (QP) kan logge ind og underskrive elektronisk. Her siger Lars Tybjerg, som er QP hos 2care4:

 “Vi har behov for en IT-struktur, der kan håndtere samtlige funktioner frem mod frigivelsen af et produkt. Uanset om det handler om procedurer vedrørende ompakning, emballering, indlægssedler eller i værste fald tilbagekaldelse af et produkt, skal vi være i stand til at handle hurtigt og effektivt. Det kan vi med Navtilus som en engageret medspiller”.