AIRBYNATURE

KUNDECASE

AirByNature er en dansk virksomhed, som producerer og monterer ventilations- og varmegenvindingsanlæg. Anlægget kan installeres i boliger, konterer, skoler, institutioner osv., men det kan også med fordel anvendes til ny-, til- og ombygning.

Det energieffektive og støjsvage system sikrer et rent og sundt indeklima fri for fugt, skimmelsvamp, støv, uønskede partikler fra bl.a. pejse og brændeovne, radon-, CO2-problemer og pollen. Med AirByNature får du et komplet ventilations- og genvindingsanlæg i et enkelt og diskret design, hvor luften føres igennem bygningens rum uden rør eller luftkanaler.

Et fremtidssikret system, som sikrer automatiserede arbejdsgange – implementering af Business Central Online

Hvilke funktioner er taget i brug hos AirByNature? 

Omdrejningspunkterne hos AirByNature har været efterkalkulation af montageprojekter, lager og lokationsstyring. AirByNature har brug for overblik over projektøkonomien. De kan nu foretage en efterkalkulation, og få overblik over, hvad det koster at producere og montere et ventilationssystem, for at kunne beregne af den faktiske avance. På den måde hjælper Business Central dem med at finde ud af, om projekterne er rentable, eller der skal ske en eventuel justering i priserne. Derudover kan Business Central give AirByNature et overblik over deres lager. Se hvad der indgår i de forskellige produktioner og montageordre, samt hvor mange montørtimer, der bruges på hvert projekt.
Endnu en funktion, som AirByNature har gavn af, er elektronisk fakturering, som sendes ud til kunden straks når et køb gennemføres. Og først derefter købes varen hjem til lager.

Men virksomheden vil videre endnu. Navtilus og AirByNature er derfor jævnligt i dialog for at drøfte hvilke andre muligheder i Business Central, der er fordelagtige at udnytte. Næste skridt er opfølgning på, hvor meget spild, der har været på et projekt målt på både timer og materialer.

En del af finansieringen af AirByNature’s digitaliseringsproces har været EU-midler søgt hos SMV:digital. Her er Navtilus registreret som rådgiver.

 

FAKTA

Hvordan er Business Central et centralt element hos AirByNature?

AirByNature’s  vision var mere automatiserede arbejdsgange med et fremtidssikret system. Samarbejdet og dialogen med Navtilus fastlagde hvilke funktioner der skulle tages i brug, således at AirByNature opnår bedst muligt udbytte.

Ønsket om en fremtidssikret løsning imødekommer Navtilus med Business Central Online, som ikke kræver større komplicerede opgraderinger. Systemet tillader en række muligheder, som kun AirByNature er med til at sætte grænsen for. Navtilus kan tilpasse standard Business Central til virksomheder, således at systemet giver bedst mulig værdi og mindre arbejde for medarbejderne og deres arbejdsrutiner.