Lerøy Seafood Denmark

KUNDECASE

Lerøy Seafood Denmark koncernen har mere end 25 års erfaring indenfor produktion, herunder filetering og portionering m.v. af laks og anden fisk. De handler med opdrætslaks og fisk fra auktionerne, som produceres og videresælges til andre leverandører og kunder f.eks. supermarkeder.

Korrekt sporing af råvare er vigtigt i fødevareindustrien

Når virksomheder handler med fødevarer, er der ekstremt høje krav fra Fødevarestyrelsen. Det skal bl.a. være muligt at spore varen og ingredienserne helt tilbage til de oprindelige producenter, så det er muligt at tilbagekalde fødevarer fra samme parti.

Derfor havde Lerøy Seafood Denmark brug for et system, som kunne sørge for korrekt sporing af leverancerne. Navtilus implementerede LOT-styring, som gør det nemt at få overblik over, hvor varerne stammer fra, hvor og hvordan fisken er fanget, hvilken levering de hører til, dato for fangst osv. Selve produktionsprocesserne styres via montageordrer.

For håndtering af de mange bilag mellem Lerøy Seafood Denmark og deres kunder/leverandører, benytter de Anveo’s EDI modul, så ordrer og salgsfakturaen kan afsendes og modtages elektronisk. Købsfakturaer indscannes via Document Capture, og betalingerne via Payment Manager for optimering af arbejdsgange i bogholderiet. For analyser bruger Lerøy Seafood Denmark Power BI. Desuden er der integration til deres eksternt fødevareproduktionssystem Innova fra Marel.

FAKTA

Hvordan fungerer det egentlig?

Lerøy Seafood Denmark’s system er bygget op omkring en Business Central on prem løsning, hvor det er muligt at lave specialiserede løsninger, alt afhængig af hvad deres behov er. Deres løsning er tilpasset, så den understøtter virksomhedens dokumentflow og processer.

I takt med at moderselskabet opkøbte selskaber i Danmark, der skal køre på samme løsning, blev der behov for en masterdata løsning, så stamdata kan ensrettes.

Dette affødte også et behov for varedisponering pr. regnskab, så medarbejderne hele tiden kan se beholdninger på tværs af regnskaber, så de også har mulighed for at videresælge fisk fra et datterselskab.