MOTAS

KUNDECASE

Motas er en sammentrækning af “Modtagestation Syddanmark”, og er et fælleskommunalt selskab, der ejes af 16 kommuner i Region Syd. Virksomheden afhenter, transporterer, vejer, sorterer og opbevarer farligt affald fra både offentlige og private virksomheder, for derefter at sende det videre til destruktion eller genbrug. Denne proces styres af en kompliceret logistikproces, som indebærer en række krav og regler fra myndighederne vedrørende opbevaring og transport af affaldet, som skal opfyldes, så der ikke forekommer skader på miljø eller mennesker.

Implementering af Business Central NAV sikrer en mere flydende og effektiv hverdag for medarbejderne i Motas – de kan nu bruge deres tid bedst muligt.

Fokus på kundens behov

Hos Motas var ønsket at effektivisere og kvalitetssikre hele behandlingsprocessen af det farlige affald, og på den måde sikre en korrekt sporing og kontrol. Derudover var de interesserede i at skabe en mere meningsfyldt arbejdsdag for medarbejderen, hvor fokus er på den egentlige opgave, fremfor at holde styr på logistikken og registrere andre vigtige oplysninger i deres system.

Lovpligtige indberetninger

Når der arbejdes med farligt affald, er det lovpligtigt, at alt skal kunne spores, da miljøstyrelsen skal vide, hvorvidt det er behandlet på ansvarlig vis. Dette gøres også for at sikre, at de der er berettiget til at håndtere det, behandler det korrekt, så det ikke bliver smidt ud forkerte steder. Denne proces er ligeledes implementeret i systemet, så det bliver gjort så nemt og sikkert som muligt.

Hvordan har Navtilus som samarbejdspartner spillet en vigtig rolle for Motas?

For Motas er det vigtigt for dem med en samarbejdspartner, der lytter til dem og deres behov. Det formår Navtilus som engageret partner siden 2008, og som altid kommer med en fornuftig løsning på hvilket behov Motas end måtte have. I denne forbindelse er god dialog vigtigt, så Navtilus kan skabe den bedst mulige løsning, der passer til netop Motas.

FAKTA

Hvilke muligheder har Navtilus skabt?

Navtilus har udviklet en specialløsning, der kombinerer vejr- og kemibestandige etiketter, stregkoder og håndscannere med ERP-systemet Microsoft Dynamics NAV til ét samlet system, for bl.a. at undgå papirarbejde og gentagende tastearbejde.

Håndscannere bruges til at registrere alle de data, der både skal indberettes til myndighederne og som danner grundlag for korrekte fakturaer til de virksomheder, hvorfra det farlige affald hentes. Endnu en fordel ved at benytte håndscannere til indtastning af data er, at tastefejl og andet besvær mindskes, samt at det er enormt tidsbesparende. I praksis vil det sige, at medarbejderen ikke er nødsaget til at skulle aflæse andres håndskrift, og dermed risikere at indtaste forkerte oplysninger. Når registrering af alt data er blevet elektronisk, betyder det også, at faktura til kunderne er blevet mere detaljerede, fordi der er kommet bedre dokumentation for de opgaver der er løst.

Derudover kan virksomheder gennem webportalen selv kan tilføje ordre, og bestille afhentning, da dette også er implementeret i Motas’ ERP-system. På den måde er deres kunder fri for at ringe ind til dem for at arrangere det. Samtidig modtager truckførerne hos Motas deres arbejdsordre på en skærm i deres gaffeltruck, fremfor på papir. Når opgaven er løst, indscanner medarbejderen etiketterne, vægten af godset, og andre relevante oplysninger, hvorefter de opsamlede data uploades til ERP-systemet.