Strategi for opgradering

Da principper for udvikling er ændret, og der ikke kodes direkte i basis app’en vil fremtidige opgraderinger være mindre tidskrævende. I lighed med andre cloud produkter har Microsoft valgt at speedet op for antallet af udgivelser. Der lanceres 2 nye BC hovedversioner hvert år – oktober og april samt månedlige hot-fixes. 

Da Microsoft alene vedligeholder 2 versioner bagud, betyder det dermed også, at den serviceperiode Microsoft yder for hver version mindskes. Fra frigivelse af ny hovedversion til bortfald af service går der 1½ år. For at sikre, at løsningen ikke udgår fra support fra Microsoft, skal man derfor opgradere sin løsning oftere.

De kunder, der er på cloud-versionen af Business Central, opdateres automatisk hver måned. On-prem kunder er mere frit stillet i forhold til, hvornår de ønsker at opgradere. 

Der er dog flere gode grunde til løbende at opgradere, så den følger livscyklussen for BC. 

For det første sikrer man, at løsningen forbliver på Microsoft support. For det andet sikrer man, at løsningen har de nyeste funktionaliteter og teknologi. For det tredje vil de tekniske steps være mindre, når der ikke er så langt mellem versionerne. Microsoft vedligeholder opgraderingsværktøjer, når en løsning løftes en eller to versioner frem. Skal en løsningen løftes flere versioner, er der ikke længere en direkte vej, hvilke gør opgraderingen mere komplicerede og tidskrævende. For det fjerde vil testbyrden være mindre, når en løsning ikke skal løftes mange versioner op. For det femte er det som brugere mindre krævende at tage en løsning i brug, der ikke er løftet mange versioner, da der er mindre nyt at forholde sig til. 

Men, hvor ofte skal man så opgradere sin Business Central? Vores anbefaling er, at man som minimum opgraderer sin løsning en gang pr. år. På sigt måske hvert halve år. Afgørende er det, at de add-ons (tillægsprodukter), der bruges i løsningen, også er klar og frigivet til den version, man ønsker at opgradere til. Samtidig skal opgraderingstidspunktet tilpasses, den sæson, der er i virksomheden, så man vælger det tidspunkt, hvor organisationen er mindst belastet.