Nye regler omkring digitale bilag fra den 1. juli 2024

Som bruger af Business Central SaaS, skal du være opmærksom på at der fra 1. juli 2024 aktiveres en funktion, der ufravigeligt kræver digitalt bilag på købs- og salgsdokumenter.

Navtilus Image
Navtilus Image

Hvad er et digitale bilag?

Et digitalt bilag er en elektronisk version af et traditionelt regnskabsbilag, der anvendes til at dokumentere finansielle transaktioner. Det indeholder typisk oplysninger som transaktionsdato, beskrivelse, beløb og eventuelle autorisationssignaturer.

Hvilke typer bilag gælder det?

I bogføringsloven skelnes der mellem interne og eksterne digitale bilag. Eksterne bilag er typisk fra eksterne kilder som leverandører, mens interne bilag oprettes internt i virksomheden. I Business Central kan systemet konfigureres til automatisk at oprette interne bilag for salgsdokumenter.

På købsdokumenter vedhæftes normalt eksterne bilag, men der kan være tilfælde, hvor eksterne bilag ikke er tilgængelige, f.eks. ved generering af afregninger. I disse tilfælde kan Business Central generere interne bilag for at opfylde kravene til digitale bilag ved bogføring.

Interesseret i at vide mere?

• Klik her for at se mere om lovgivningen på området.
       Se punkt: 5.3. Sikring af kontrolsporet.
 Læs om selve opsætningen direkte fra Microsoft ved at klikke her
 Er du i stedet mere til at se en video, så har Microsoft delt en her

Digitale bilag billede